1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši svetainė (www.frevinistudio.com) valdoma UAB „Frevini“, įmonės kodas 304463924, adresas J.Basanavičiaus g. 69, D korp., LT-76160 Šiauliai, Lietuvos Respublika (toliau – „Bendrovė“, „Mes“, „Mūsų“) ir atitinkamai ši Bendrovė yra šioje Privatumo politikoje išvardintų Jūsų asmens duomenų valdytoja.

Gerbiame visų www.frevinistudio.com svetainės lankytojų, įskaitant ir Mūsų klientų, (toliau – „Jūs“, „Jūsų“) teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų (toliau – „Asmens duomenys“) apsaugą Jums lankantis ar (ir) registruojantis šioje svetainėje. 

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), ir šios Privatumo politikos. Privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) pateikiame informaciją apie Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

Naudodamiesi šia svetaine ir Mums teikdami savo Asmens duomenis  svetainės skiltyje „Kontaktai“ paspaudžiant mygtuką „Siųsti“ ar slapukų naudojimo pranešime paspaudžiant mygtuką „OK“, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs ir įsipareigojate laikytis šios Privatumo politikos.

Mes pasiliekame teisę bet kada keisti šią Privatumo politiką. Apie esminius Privatumo politikos pakeitimus pranešime svetainėje. Naujausia Privatumo politikos versija visuomet skelbiama svetainėje, raginame su ja susipažinti. 

2. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI IR RINKIMAS

Jums naudojantis www.frevinistudio.com, tvarkome ir renkame Jūsų Asmens duomenis siekiant rasti naujus partnerius ar klientus. Bendrovė šiuo tikslu renka ir tvarko toliau nurodytus Jūsų Asmens duomenis, kuriuos pateikiate skiltyje „Kontaktai“, kai norite susisiekti su bendrovės atstovais: vardas, pavardė, elektroninis paštas ir informaciją laisvu tekstu apie užklausą.

Pateikdami šiuos savo Asmens duomenis ir paspausdami mygtuką „Siųsti“, Jūs sutinkate su šioje Privatumo politikoje nurodytu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, tačiau jo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jūsų svetainėje pateiktus Asmens duomenis saugosime tokiais terminais:

1 metus po paskutinio kontakto su Jumis (išskyrus, jei davėte atskirą sutikimą dėl tolimesnio Jūsų asmens duomenų tvarkymo).

Tol, kol baigiasi projekto ar užsakymo vykdymo laikotarpis, jei su Jumis nebuvo sudaryta kita sutartis ir nedavėte atskiro sutikimo dėl tolimesnio Jūsų Asmens duomenų tvarkymo.

3. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Pateikiame informaciją apie Jūsų turimas teises: 

1. Žinoti apie savo Asmens duomenų tvarkymą.

2. Susipažinti (gauti tvarkomų Asmens duomenų kopiją) su savo Asmens duomenimis.

3. Reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius Jūsų Asmens duomenis.

4. Teisę prašyti pašalinti Jūsų duomenis, sukauptus mūsų svetainėje.

5. Reikalauti apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą.

6. Nesutikti, kad tvarkytume Jūsų Asmens duomenis.

7. Atšaukti duotą sutikimą.

Šias teises įgyvendinti galite pateikdami teisės aktų tvarka šioje Privatumo politikoje nustatytus reikalavimus atitinkantį rašytinį prašymą siųsdami jį elektroniniu paštu hello@frevinistudio.com. Prašymas turi būti teikiamas rišlia ir suprantama valstybine (lietuvių) kalba, įskaitomais rašmenimis, jame nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių. Prašyme turi būti nurodoma tapatybė (vardas, pavardė), adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (arba) el. pašto adresas, kuriais pageidaujate palaikyti ryšį su Bendrove ir gauti atsakymą dėl Jūsų kaip Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, taip pat konkreti teisė iš aukščiau šioje Privatumo politikoje nurodytų, kurią norima įgyvendinti ir, kokia apimtimi bei kitos reikšmingos prašymui aplinkybės ir (ar) duomenys, prašymas pasirašomas. 

Jūsų vardu prašymą gali pateikti ir atstovas pagal pavedimą ar pagal įstatymą (pvz., vienas iš tėvų, esantis savo neveiksnių nepilnamečių vaikų atstovu, ar nepilnamečio globėjas (rūpintojas)). Tuomet prie prašymo pridedamas ir atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentas (pvz., skenuotas notaro patvirtintas įgaliojimas).

4. NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę lengviau ir efektyviau naršyti Mūsų svetainėje bei siekiant užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą, atitinkantį Jūsų poreikius, naudojami toliau nurodyti slapukai. Slapukai – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje (kompiuterio kietajame diske arba paieškos „variklyje“). 

Mūsų svetainėje naudojami šie slapukai: 

Griežtai būtini slapukai – tai slapukai, reikalingi mūsų svetainės veikimui. Tai apima, pavyzdžiui, slapukus, leidžiančius sklandžiai naudotis svetainės funkcijomis.

Analitiniai / našumo slapukai – jie leidžia atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių bei matyti, kaip lankytojai juda mūsų svetainėje, kai ja naudojasi. Tai padeda mums pagerinti mūsų svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinant, kad vartotojai lengvai ras tai, ko ieško.

Funkciniai slapukai – jie naudojami atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų svetainę. Tai leidžia mums pritaikyti turinį jums, pasveikinti jus vardu ir prisiminti jūsų pageidavimus (pvz., kalbos pasirinkimą).

Tiksliniai slapukai – šie slapukai įrašo jūsų apsilankymą mūsų svetainėje, puslapius, kuriuose lankėtės, ir nuorodas, kurias sekėte. Šią informaciją naudosime siekdami, kad mūsų svetainė ir joje rodoma reklama atitiktų jūsų interesus. Šiuo tikslu taip pat galime dalytis šia informacija su trečiosiomis šalimis.

Google analizė– norėdami analizuoti, kaip žmonės naršo mūsų svetainėje, naudojame įrankį Google Analytics. Šis įrankis naudoja slapukus, kad įrašytų vartotojų IP adresus ir pateiktų informaciją apie naudojimąsi svetaine.

Atkreipkite dėmesį, kad trečiosios šalys (įskaitant, pavyzdžiui, reklamos tinklus ir išorinių paslaugų, tokių kaip žiniatinklio srauto analizės paslaugos, teikėjus), taip pat gali naudoti slapukus, kurių mes nekontroliuojame. Tikėtina, kad šie slapukai yra analitiniai / našumo slapukai arba tiksliniai slapukai.

Apsilankius Mūsų svetainėje, Jums rodomas pranešimas apie slapukų naudojimą. Kai paspaudžiate „OK“, laikome, kad sutinkate ir esate susipažinę su slapukų Mūsų svetainėje naudojimo sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. 

Norime informuoti, kad Jūs kontroliuojate slapukus, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami savo interneto naršyklės nustatymus. Tačiau pabrėžiame, kad atsisakius slapukų, gali sutrikti Mūsų svetainės naudojimo kokybė.

5. NUORODOS

Svetainėje naudojamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines: www.facebook.comwww.youtube.comwww.linkedin.comwww.instagram.com, www.pinterest.com. Trečiųjų asmenų tinklalapių naudojimui, į kuriuos Mūsų svetainė pateikia nuorodas, taikomos atitinkamai šių tinklalapių privatumo politikos nuostatos, todėl Mes neprisiimame atsakomybės už šiuose tinklalapiuose pateiktos informacijos turinį, asmens duomenų tvarkymą ir (ar) jų veiklą.

6. SUSISIEKIMAS SU MUMIS

Jeigu turite klausimų ir (ar) ketinate pateikti prašymą, su Mumis susisiekti galite el. paštu hello@frevinistudio.com.